Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.12.2016 - 06.12.2016
Added on: 13.05.2016

Ślady Szekspira – jego biografia i dzieło w literaturze oraz innych tekstach kultury / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Katedra Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego oraz Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zamykającej Rok Szekspira na uczelni, "Ślady Szekspira – jego biografia i dzieło w literaturze oraz innych tekstach kultury".

Konferencja odbędzie się w Akademii Ignatianum w Krakowie. Organizatorzy proponują podjęcie naukowego namysłu nad obecnością autora "Hamleta" w literaturze i kulturze oraz zbadanie śladów, jakie jego życie i dzieła pozostawiły w języku, świadomości artystów, w edukacji…

Przykładowe zagadnienia do zbadania i przedstawienia to:

  • recepcja Szekspira w kulturze dawnej i współczesnej;
  • Szekspirowskie „ślady” w różnych tekstach kultury różnych epok i narodów;
  • problematyka przekładu dzieł dramatopisarza i poety;
  • recepcja Szekspira w szkole i jego „ślady” w świadomości uczniów oraz nauczycieli;
  • biografia Szekspira jako inspiracja dla artystów;
  • wcielenia postaci dramatów Szekspira w literaturze i innych tekstach kultury;
  • wpływ twórczości Szekspira na różne języki (rola przekładów);
  • sceniczne/filmowe adaptacje dramatów Szekspira oraz ich uwarunkowania kulturowe;
  • ilustratorzy oraz ilustracje dzieł Szekspira.

Zainteresowani podjęciem proponowanych tematów, a także innych, mieszczących się w ramach problematyki konferencji, proszeni są o przysyłanie zgłoszeń z tytułem oraz abstraktem wystąpienia do 15 czerwca br. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: konferencja.szekspir@ignatianum.edu.pl. Potwierdzenie udziału nastąpi do końca czerwca.

Obrady będą odbywały się w języku polskim i angielskim. Propozycje referatów można zgłaszać w jednym z tych języków.

Koszt konferencji wynosi 250 zł (dla studentów i doktorantów – 100 zł). Obejmuje on wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk monografii.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale służą radą i pomocą w ich rezerwacji.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.