Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.04.2019
Added on: 16.04.2019

Spotkanie z CHRISTOPHEM VON MARSCHALLEM

Type of the event:
Meeting

Zapraszamy na spotkanie z publicystą i korespondentem zagranicznym  dziennika „Tagesspiegel”, autorem wydanej w

2018 r. książki „Nie rozumiemy już świata. Alienacja Niemiec od ich przyjaciół”

DLACZEGO NIEMCY I POLACY JUŻ SIĘ NIE ROZUMIEJĄ?

 

Rozmowę poprowadzi dziennikarz i publicysta tygodnika „Polityka” ADAM

KRZEMIŃSKI.

 

17 kwietnia 2019 (środa), godz. 17.30

Książnica Pomorska w Szczecinie

Sala im. Zbigniewa Herberta, wejście od ul. Dworcowej, II p.

Wstęp wolny

 

Christoph von Marschall (ur. 1959) jest z wykształcenia historykiem

(historia Europy Wschodniej] i politologiem (studiował m.in. w

Krakowie). W 1988 roku doktoryzował się na uniwersytecie we Fryburgu

pracą nt. „Narodowa autonomia Polaków w Monarchii Habsburskiej po 1867

roku”. W „Der Tagesspiegel” od 1991 (wcześniej był korespondentem

Süddeutsche Zeitung w Budapeszcie), należy do najlepszych w RFN znawców

Polski, której zawsze poświęca wiele uwagi (mówi płynnie po polsku). W

2005 jego reportaż o Skierbieszowie – wiosce na Zamojszczyźnie, w której

podczas niemieckiej okupacji urodził się ówczesny prezydent Niemiec

Horst Köhler, a której polscy mieszkańcy padli ofiarą akcji

kolonizacyjnej i germanizacyjnej – została wyróżniona Polsko-Niemiecką

Nagrodą Dziennikarską. Jest również m.in. laureatem, razem z berlińskim

korespondentem  „New York Times“, nagrody niemieckiego MSZ za komentarz

poświęcony atakowi z 11 września 2001. Za wybitne zasługi w rozwijaniu

polsko-niemieckiej współpracy odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Organizatorzy:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Tygodnik „Polityka”,

Książnica Pomorska w Szczecinie i Stowarzyszenie Instytut Studiów

Polsko-Niemieckich w Szczecinie

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.