Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.05.2019 - 07.05.2019
Added on: 28.01.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” zapraszają na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem konferencji jest Rosa Raisa (1893–1963) – wybitna śpiewaczka operowa urodzona w Białymstoku.

Organizatorzy zachęcają do skupienia się na następujących zagadnieniach:

 • Świat artystów żydowskich XIX i XX wieku: ich losy, dorobek artystyczny;
 • Artyści żydowscy z Białegostoku i wschodnich ziem Rzeczypospolitej;
 • Artyści żydowscy Europy Wschodniej, Zachodu, Ameryki – migracje, współpraca, powroty;
 • Rosa Raisa, życie, twórczość i działalność;
 • Artysta żydowski w swojej społeczności: muzyk, malarz, aktor, śpiewak, fotograf (inni);
 • Środkowoeuropejski świat żydowski w wyobrażeniach współczesnych artystów amerykańskich i zachodnich;
 • Żydzi-artyści w epoce Holocaustu;
 • Miejsce sztuki w refleksji myślicieli żydowskich;
 • Pamięć o świecie sztuki żydowskiej w literaturze XIX i XX wieku;
 • Festiwal żydowskiej kultury i sztuki jako współczesna forma pamięci o żydowskim świecie.

Zachęcają również do prezentacji pokazów materiałów audiowizualnych.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 marca 2019 roku na adres Komitetu Organizacyjnego:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

lub na adres mailowy: jlawski8@gmail.com

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają wyżywienie i druk materiałów pokonferencyjnych.
Nie zapewniają noclegu i nie zwracają kosztów podróży. Gościom sesji zostanie zaproponowana lista hoteli o różnym standardzie.
Referenci otrzymają bezpłatnie tomy z poprzednich Konferencji. Materiały z roku 2019 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” (jako 8 tom recenzowanych, punktowanych „Studiów Żydowskich”), wydawanej przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego.
W ramach wpisowego 2 dnia Konferencji przewidziana jest wycieczka, połączona ze zwiedzaniem pamiątek kultury żydowskiej.

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Dyr. Jolanta Gadek - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr Łukasz Zabielski, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr hab. Anna Janicka, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB;
 • Mgr Kamil K. Pilichiewicz, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB;
 • Dr Grażyna Dawidowicz, VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Information

Application deadline for speakers:
10.03.2019
Fee:
400 zł (dla osób z Białegostoku 200 zł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.