Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2021
Added on: 16.02.2021

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi Wschodniej Polski". Seria II: "Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej"

Konferencja poświęcona zagadnieniu: "Jerozolima w kulturze Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. Miasto - mit - literatura" odbędzie się dnia 23 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

źródło: Pixabay

Interesować nas będą następujące zagadnienia:

– Literackie, kulturowe, artystyczne wyobrażenia Jeruzalem.

– Podróże do Jerozolimy; ich świadectwa.

– „Jerozolimy” poza Jerozolimą: Wilno, Białystok, inne miejscowości.

– Ikonograficzne wyobrażeni o Jerozolimie.

– Biblijne konteksty narracji o Jeruzalem.

– Artystyczne metamorfozy wyobrażeń Jerozolimy.

– Wyobrażenia o Jerozolimie a świadectwa Holocaustu.

– Współczesna Jerozolima w ujęciu artystycznym.

Uczestnicy konferencji opłacają wpisowe w wysokości 200 zł. Pokrywa ono koszty druku artykułu w monografii naukowej, recenzowanej, punktowanej, która ukaże się w roku 2022 w wydawnictwie z listy MEiN.

Konferencja odbędzie się 23 września 2021 (czwartek) w systemie hybrydowym: część uczestników, którzy zadeklarują możliwość przyjazdu, wystąpi w Sali Audytoryjnej Książnicy Podlaskiej, część połączy się z nami online.

Uczestnicy Konferencji otrzymają wydany w NSW „Colloquia Orientalia Bialostocensia” T. IX z Serii „Żydzi wschodniej Polski” poświęcony Dziecku żydowskiemu (2021).

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2021 roku. Prosimy je przesłać pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego [podany na końcu] lub na adres mailowy: jlawski@wp.pl.

 

Mamy nadzieję, że w roku 2022 spotkamy się już wszyscy w Białymstoku, Tykocinie lub Orli na XI Konferencji z naszego cyklu!

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku!

Prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dyr. Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Dr Łukasz Zabielski, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych 

Dr Grażyna Dawidowicz, VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Dr Marta Kowerko-Urbańczyk, Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku UwB

Dr Kamil K. Pilichiewicz, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
 

KOMITET ORGANIZACYJNY MKN „ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” 

Seria VII: JEROZOLIMA W KULTURZE ŻYDÓW  EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ


Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Plac ZZS-u 1, 15-420 Białystok

Tel. 664 057 370 lub 85 745 74 68,

jlawski@wp.p

Information

Application deadline for speakers:
10.04.2021
Fee:
200 zł
Added on:
16 February 2021; 10:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 February 2021; 14:59 (Mariola Wilczak)

See also

28.01.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” zapraszają na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem konferencji jest Rosa Raisa (1893–1963) – wybitna śpiewaczka operowa urodzona w Białymstoku.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

03.02.2017

Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej / VI międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, Wydział Filologiczny  Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "Żydzi Wschodniej Polski". Seria II będzie zatytułowana: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

13.11.2017

Wschód muzułmański w literaturach wschodnio- i południowosłowiańskich / Muslim East in Eastern and Southern Slavic Literature

Zapraszamy na obrady międzynarodowej konferencji MUSLIM EAST IN EASTERN AND SOUTHERN SLAVIC LITERATURE, która będzie miała miejsce w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w dniach 17-18 listopada 2017 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.