Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.05.2019 - 17.05.2019
Added on: 16.03.2019

Umberto Eco: Niesamowite / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Konferencja skierowana jest do kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Umberto Eco wciąż pozostaje intrygująca i potrafi zadziwić.

Abstrakty i tytuły wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz adresu mailowego można przesyłać do dnia 17 marca 2019 roku na adres: konferencja.umbertoeco@gmail.com.

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:
- Pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);
- Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.
Bliższe informacje, w tym dane potrzebne do dokonania przelewu, przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Information

Application deadline for speakers:
17.03.2019
Fee:
pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji); doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji)
Download:
Added on:
16 March 2019; 16:23 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 March 2019; 16:23 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.