Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.05.2022 g.12:00
Added on: 19.05.2022

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorowi Constantinowi Geambaşu

Type of the event:
Wręczenie dyplomu doktora honoris causa
City or town:
Kraków

23 maja o godzinie 12 w Auli Collegium Novum odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorowi Constantinowi Geambaşu, poloniście i slawiście z Uniwersytetu w Bukareszcie. Jest on wybitnym komparatystą, historykiem literatury polskiej, tłumaczem i ambasadorem kultury polskiej w Rumunii.  Wprowadził twórczość Czesława Miłosza do kanonu literatury i obiegu czytelniczego w Rumunii, organizując sympozja i konferencje naukowe, publikując tomy prac, prowadząc warsztaty translatorskie, a także tłumacząc liczne dzieła poety.

Constantin Geambaşu / Wydział Polonistyki UJ

Jako wieloletni dyrektor Instytutu Slawistyki i kierownik Zakładu Literatury Polskiej profesor Constantin Geambaşu zainicjował szereg nowych kursów poświęconych komparatystyce literackiej i kulturowej, m.in. problemom międzykulturowości na obszarach pogranicza polsko-ukraińskiego, polskiej imagologii, literaturze czasów totalitaryzmu. Jest autorem ponad 150 publikacji o literaturze polskiej oraz tłumaczem ponad 80 polskich książek literackich (od Jana Kochanowskiego po Olgę Tokarczuk), filozoficznych (Leszka Kołakowskiego, Władysława Tatarkiewicza) oraz literaturoznawczych (Henryka Markiewicza, Aleksandra Fiuta, Przemysława Czaplińskiego). Za swoją pracę przekładową otrzymał w 2016 roku nagrodę Transatlantyk. W ostatnich dekadach współpracował z krakowską polonistyką, uczestnicząc w konferencjach i organizując wykłady badaczy w Uniwersytecie Bukaresztańskim (m.in. Aleksandra Fiuta, Jerzego Jarzębskiego, Władysława Miodunki, Andrzeja Zawadzkiego, Magdaleny Popiel).

(materiały Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Information

Added on:
19 May 2022; 15:31 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 May 2022; 15:31 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.