Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.02.2024 - 06.03.2024
Added on: 01.02.2024

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ I SKRĘTACZ JĘZYKA

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Schoolchildren

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich oraz do studentów – przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych uczniów i studentów, którzy w przyszłości mają zamiar pracować słowem.

REGULAMIN

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ I SKRĘTACZ JĘZYKA

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Katedra Języka Polskiego i Logopedii (UWM w Olsztynie) oraz Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum.

Cele konkursu
1. Zachęcenie uczniów szkół średnich i studentów do pracy nad estetyką słowa mówionego poprzez tworzenie skomplikowanych pod względem wymowy lingwołamek i skrętaczy języka.
2. Rozbudzanie wśród młodzieży świadomości wagi kultury słowa brzmiącego ze sceny: medialnej, pedagogicznej, naukowej, a także sceny teatralnej, zarówno tej profesjonalnej, jak i amatorskiej.
3. Pielęgnowanie języka ojczystego poprzez staranne i wyraziste mówienie i dbanie o nieskazitelny wizerunek słowa.

Opis
1. Na konkurs można przesyłać teksty w dwóch kategoriach:
I kategoria: lingwołamki – skomplikowane pod względem wymowy zdania – maksimum 15 wyrazów;
II kategoria: skrętacze języka – skomplikowane pod względem wymowy dłuższe formy literackie, np. ciekawy wiersz, rymowanka, wyliczanka lub innego typu łamaniec językowy – minimum 50 wyrazów.
2. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną 6 marca 2024 r. w dniu, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy, na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.

Sposób i termin przekazywania prac
1. Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2024 r. na e-adres: skretacze2024@wp.pl
Wraz z tekstem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, adres domowy, szkoła i klasa/uczelnia, kierunek i rok, numer telefonu).
2. Termin ogłoszenia wyników: 6 marca 2024 r. – strona www.uwm.edu.pl/polonistyka/ (zakładka Wydarzenia) oraz na Facebooku Logosfera UWM.

Postanowienia końcowe
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów:
dr Magdalena Zaorska
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
01.03.2024
Added on:
1 February 2024; 19:31 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
1 February 2024; 19:31 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.