Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.10.2017 - 24.10.2017
Added on: 19.03.2017

Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych

Type of the event:
Conference
City or town:
Bielsko-Biala

Wybór tematyki konferencji podyktowało przeświadczenie, że pogłębianie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zależnościową jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi dzisiejsza humanistyka.

Żyjemy w świecie, w którym analizy domagają się wciąż zarówno „klasyczne” formy kolonizacji (np. kolonializm imperiów europejskich XVI–XX wieku), jak też ich współczesne formy, często nieuświadomione (ucisk o podłożu kulturowym, ekonomicznym, płciowym itp.), a powodujące, że w wielu miejscach podporządkowany i n n y wciąż nie może przemówić.

Rośnie grono zwolenników przeniesienia na grunt środkowoeuropejski narzędzi wypracowanych przez krytykę postkolonialną. Podzielają oni pogląd, iż również ten obszar był w przeszłości terenem kolonizacji, a jej konsekwencje wywierają wpływ na dzień dzisiejszy zamieszkujących go wspólnot, kształtując zbiorową mentalność, kulturę i życie społeczne.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem zastanowić się nad tym, kim jesteśmy dziś – jako wspólnota narodowa. Szczególnie ważne wydaje nam się zwrócenie uwagi na zależności łączące pojęcia: wspólnota – tradycja – przemoc i wynikające z nich pytania. Choćby takie:

  • Jak definiujemy się jako wspólnota?
  • Czy ta definicja zmieniła się w ostatnich dekadach?
  • Jak – jako jednostki – zmagamy się z kosztami, które pociąga za sobą przynależność do wspólnoty?
  • Jak radzimy sobie z naszą historią – czy gotowi jesteśmy na szczerą konfrontację z nią oraz „odpolitycznienie” jej?
  • Jak historia kształtuje nasz dzień dzisiejszy?
  • Co mówi o nas współczesna narodowa mitologia, czym różni się od tej „najsilniejszej” – romantycznej, jak bywa funkcjonalizowana w debacie światopoglądowej?
  • Dlaczego ta debata jest tak „przemocowa”?
  • Jaki jest nasz autostereotyp, jak postrzegamy siebie na tle obcych?

Chcielibyśmy zastanowić się, jak na te i podobne pytania reaguje kultura, literatura, co mówi o nas język. Zapraszamy do wspólnej dyskusji literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów i badaczy reprezentujących inne dyscypliny naukowe, zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą polską.

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wystąpień do 30 czerwca 2017 roku na adres postkolonializm2017@ad.ath.bielsko.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i nie pokrywa kosztów noclegów.

Oferujemy pomoc w rezerwacji pokoi hotelowych w sąsiedztwie kampusu ATH.

Planujemy wydanie publikacji zbierającej naukowe efekty konferencji.

W imieniu organizatorów:

dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka

dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk

Fot.: Tim Marshall, portal Unsplash, CC0.

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2017 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.