Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.05.2016 g.10:00 - 11.05.2016 g.12:00
Added on: 10.05.2016

Wykład prof. dr hab. Iwony Bartoszewicz pt. "Retoryka a językoznawstwo. Razem czy jednak osobno?"

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Wykład prof. dr hab. Iwony Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski) organizowany w ramach spotkań naukowych Towarzystwa Miłosników Języka Polskiego Oddzial Wrocław we wspólpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, sala. im. Tadeusza Mikulskiego (sala nr 125), plac Nankiera 15, Wrocław.

Information

Added on:
10 May 2016; 20:57 (Małgorzata Misiak)
Edited on:
15 May 2016; 18:37 (Olga )

See also

21.03.2017

Miejsce glottodydaktyki w językoznawstwie polonistycznym. Perspektywy glottodydaktyki polonistycznej / Wykład prof. dr hab. Władysława Miodunki (UJ)

Wykład w cyklu spotkań naukowych „Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne”, organizowanych przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

19.04.2017

Wykład prof. Grażyny Zarzyckiej (Uniwersytet Łódzki): "Podejście interkulturowe i lingwistycznokulturowe w badaniach glottodydaktycznych"

Wykład zostanie wygłoszony w ramach cyklu spotkań naukowych "Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne"  organizowanych przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej IFP Uniwersytetu Wrocławskiego.

25.05.2017

Wykład prof. Adama Pawłowskiego "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?" / spotkanie naukowe z cyklu: Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu "Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne", podczas którego profesor Adam Pawłowski (Instytut INiB UWr) wygłosi wykład "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?". Wykład będzie równocześnie inauguracją cyklu „Spotkania z humanistyką cyfrową” na Uniwersytecie Wrocławskim.

06.12.2015

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia: " W ilu językach istnieją książki i co z tego wynika? (wprowadzenie do bibliolingwistyki)"

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia z Uniwersytetu Wrocławskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.