Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.05.2016 g.15:00
Added on: 15.05.2016

Zabawa może uczyć, a nauka bawić. Zabawa na lekcjach języka (polskiego jako) obcego

Type of the event:
Workshops
City or town:
Warszawa

Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej zaprasza na warsztaty

"Zabawa może uczyć, a nauka bawić. Zabawa na lekcjach języka (polskiego jako) obcego".

20 maja 2016, godz. 15.00, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, ul. Krakowskie Przedmieście 32, czytelnia III

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja na adres: a.i.jastrzebska@wp.pl

Warsztaty są skierowane do lektorów języka polskiego jako obcego, nauczycieli języków obcych oraz studentów zainteresowanych tematyką nauczania języków.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak można uatrakcyjnić zajęcia językowe stosując gry i zabawy.

Na warsztatach zostaną zaprezentowane między innymi:

  • gry i zabawy polisensoryczne, aktywizujące obie półkule mózgowe i wspierające naukę uczniów o różnych typach inteligencji wielorakiej;
  • gry i zabawy aktywujące poznawanie języków specjalistycznych w tym języka ekonomicznego i medycznego;
  • gry i zabawy wspomagające naukę języka ogólnego na wszystkich poziomach nauczania, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.

Na warsztaty prosimy zabrać: dobry humor.

Czas trwania warsztatów: ok 2 godzin

Agnieszka Jastrzębska

kontakt: a.i.jastrzebska@wp.pl

Information

Application deadline for participants:
19.05.2016 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.