Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.04.2021 g.18:00
Added on: 09.04.2021

Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu C.N. Norwida

Type of the event:
Debate

Transmisja będzie dostępna na zamkowych kontach Facebook oraz YouTube.

plakat wydarzenia

W debacie wezmą udział:

dr Eliza Kącka – adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku). Autorka książek naukowych: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017);

prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UKSW oraz wykładowca w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książek z zakresu romantyzmu, współczesności i estetyki literackiej, w tym prac poświęconych Norwidowi: „Czas siły zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji Norwida (1998), „Norwida przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki (2009), Cyprian Norwid. Estetyka teologiczna (2017), Z Ingardenowskiej estetyki poezji (2019);

prof. Arent van Nieukerken – holenderski pisarz, badacz literacki, literaturoznawca oraz wykładowca polonistyki, pracownik naukowy Uniwersytetu w Amsterdamie. Autor książki: Perspektywiczności sacrum – szkiców o Norwidowskim romantyzmie (2007);

Tomasz Łubieński – prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz literatury pięknej, współzałożyciel "Res Publiki Nowej" (1979), autor książki Norwid wraca do Paryża (1989);

Moderatorem debaty będzie Aleksander Temkin


Nagranie debaty:

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
9 April 2021; 16:38 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 June 2021; 21:23 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.