Polish Studies Newsletter

Stowarzyszenie

23.12.2019

Centre for Philosophical Research

Ośrodek Badań Filozoficznych – stowarzyszenie łączące naukowców zajmujących się filozofią i naukami społecznymi – powstał w roku 2005 z inicjatywy grupy doktorantów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Information

Added on:
23 December 2019; 11:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 December 2019; 11:32 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.