Polish Studies Newsletter

Stowarzyszenie

17.10.2019

Stowarzyszenie EBIB

Celem Stowarzyszenia EBIB jest m.in. Celem Stowarzyszenia działalność wydawnicza i dydaktyczna oraz działanie na rzecz rozwoju wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.

Więcej informacji na stronie www: http://www.ebib.pl/?page_id=3611.

Information

Added on:
17 October 2019; 18:23
Edited on:
17 October 2019; 18:23
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.