Polish Studies Newsletter

Wydawnictwo

05.01.2024

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu w Siedlcach

Podstawowym celem działania Wydawnictwa Naukowego UwS jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników Uczelni.
Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych.


 

Information

Added on:
5 January 2024; 12:20
Edited on:
5 January 2024; 12:20
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.