Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

16.01.2020
Warszawa

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

The Institute of Literary Research PAN

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

29.06.2019
Warszawa

Uczestnik projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny"

part-time The Institute of Literary Research PAN

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej poszukuje młodej kadry do projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny".

03.03.2019
Warszawa

Profesor (Pracownia Literatury Średniowiecza)

The Institute of Literary Research PAN

Instytut Badań Literackich Pan ogłasza otwarty konkurs na przyjęcie pracownika naukowego (pracownika instytutu) w Parcowni Literatury Średniowiecza

03.03.2019
Warszawa

Adiunkt w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

The Institute of Literary Research PAN

Instytut Badań Literackich Pan ogłasza otwarty konkurs na przyjęcie pracownika naukowego (adiunkta) w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego.

16.02.2019
Warszawa

Specjalistka/specjalista ds. promocji

The Institute of Literary Research PAN

Archiwum Kobiet to zespół badawczy Instytutu Badań Literackich PAN, działający od 2013roku.  Jego  kierowniczką  jest  dr  hab.,  prof.  IBL  PAN  Monika  Rudaś-Grodzka.  Powstanie zespołu  wiąże  się  z  projektem  „Archiwum  Kobiet:  Piszące”,  realizowanym  w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach  2013–2018.

16.02.2019
Warszawa

Archiwistka/archiwista

The Institute of Literary Research PAN

Prace badawcze prowadzone będą w ramach grantu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące. Kontynuacja” (2018 -2023), realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierownictwem dr hab., prof. IBL PAN Moniki Rudaś - Grodzkiej. Jednym z głównych celów projektu jest rozszerzenie o kolejne rekordy bazy danych powstałej w ramach grantu „Archiwum Kobiet: Piszące” (2013 – 2018).

16.02.2019
Warszawa

Archiwistka/archiwista

The Institute of Literary Research PAN

Prace badawcze prowadzone będą w ramach grantu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące. Kontynuacja” (2018 -2023), realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierownictwem dr hab., prof. IBL PAN Moniki Rudaś - Grodzkiej. Jednym z głównych celów projektu jest rozszerzenie o kolejne rekordy bazy danych powstałej w ramach grantu „Archiwum Kobiet: Piszące” (2013 – 2018).

24.07.2018
Warszawa

Edytor tekstów literackich w projekcie „Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja”

The Institute of Literary Research PAN

Instytut Badań Literackich PAN - Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym ogłasza otwarty konkurs dla młodych badaczy – edytorów tekstów literackich w projekcie „Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja”.

14.06.2018
Warszawa

Profesor nadzwyczajny, literaturoznawstwo, dokumentacja literatury współczesnej, translatologia

The Institute of Literary Research PAN

WYMAGANIA: - stopień  doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dorobek naukowy w dziedzinie badań nad  współczesną literaturą polską  krajową i emigracyjną - sprecyzowane plany badawcze, także dotyczące dokumentacji literatury, słowników biobibliograficznych, translatologii.

27.04.2018
Warszawa

Adiunkt/ Profesor nadzwyczajny w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

The Institute of Literary Research PAN

       

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.