Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

06.12.2018
Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców jest  przewidziany dla osób mających doświadczenie glottodydaktyczne i dorobek w tej dziedzinie.

23.08.2018
Warszawa

Asystent (Katedra Literatury XX wieku)

The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

Konkurs przeznaczony jest dla kandydatów legitymujących się dorobkiem badawczym z zakresu historii literatury najnowszej i krytyki literackiej oraz doświadczeniem w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

17.08.2018
Warszawa

Asystent

The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

Konkurs przeznaczony jest dla kandydatów legitymujących się dorobkiem badawczym z zakresu historii literatury polskiej i krytyki literackiej oraz doświadczeniem w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.    

17.08.2018
Warszawa

Asystent

The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

Poszukiwany badacz specjalizujący się w  literaturze szeroko rozumianego XVIII wieku, przede wszystkim w historii literatury (badania nad literaturą oświecenia ‒ rozprawy naukowe, ew. rozprawa doktorska). Z uwagi na charakter literatury XVIII wieku oczekuje się znajomości języka francuskiego lub włoskiego w zależności od dalszych projektów badawczych Kandydata

14.12.2017
Warszawa

Adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.