Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

15.06.2018
Toruń

Profesor zwyczajny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

15.06.2018
Toruń

Asystent w Instytucie Literatury Polskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wymagania: - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego; - dorobek naukowy w zakresie teorii literatury; - kompetencje i doświadczenie: e-learning i narzędzia multimedialne; - doświadczenie we współpracy międzynarodowej

27.07.2017
Toruń

Asystent (bibliologia i informatologia)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

22.06.2017
Toruń

Adiunkt w Zakładzie Antropologii i Edukacji Polonistycznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

22.06.2017
Toruń

Wykładowca (językoznawstwo)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

20.03.2017
Toruń

ADIUNKT W WYDZIALE FILOLOGICZNYM UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: Wymagania:  - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,  - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie polonistycznego językoznawstwa synchronicznego (morfologia) oraz psycholingwistyki (rozwoje mowy dziecka),  - czynny udział w konferencjach naukowych,  - doświadczenie dydaktyczne w zakresie polonistycznego językoznawstwa synchronicznego i logopedii.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.