Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

06.10.2018
Siedlce

Adiunkt (językoznawstwo synchroniczne)

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko adiunkta powinien legitymować się:  tytułem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo  udokumentowanym dorobkiem naukowym z zakresu językoznawstwa oraz logopedii (zakres: emisja głosu, technika mówienia, inne, łącznie co najmniej 20 publikacji)  doświadczeniem dydaktycznym oraz diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie logopedii  osiągnięciami zawodowymi w zakresie wskazanych specjalności językoznawczych (staże, projekty, doświadczenie zawodowe, współpraca międzynarodowa)

06.10.2018
Siedlce

Asystent (Logopedia)

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

OPIS: Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta powinien legitymować się:  magister filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną;  studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa w dziedzinie logopedii (ukończenie przynajmniej I roku);  tytuł neurologopedy (ukończone studia podyplomowe);  przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe - praca w charakterze logopedy w placówkach oświatowych lub medycznych w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, sprzężonymi zaburzeniami mowy, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, SLI;  znajomość metod diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie usprawniania funkcji słuchowych (uprawnienia do wykonywania diagnoz np.: metodą Johansena, Tomatisa itp.) oraz prace badawcze z zakresu audiofonologii;  publikacje naukowe, popularno-naukowe z zakresu logopedii (przynajmniej 3);  doświadczenia w dydaktyce akademickiej.

10.10.2016
Siedlce

Profesor zwyczajny w UPH

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinien legitymować się: 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.