Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

06.09.2019
Rzeszów

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Uniwersytet Rzeszowski

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

17.06.2019
Rzeszów

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Uniwersytet Rzeszowski

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

23.05.2017
Rzeszów

Wykładowca w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS UR (doktor)

Uniwersytet Rzeszowski

Kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS UR

23.05.2017
Rzeszów

Wykładowca w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS UR

Uniwersytet Rzeszowski

Kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS UR

09.04.2017
Rzeszów

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku

Uniwersytet Rzeszowski

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku w dziedzinie: nauki humanistyczne w dyscyplinie: literaturoznawstwo

18.10.2016
Rzeszów

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Języka Polskiego UR

Uniwersytet Rzeszowski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.