Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

20.07.2019
Katowice

Adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym z zatrudnieniem od 1.10.2019 do 30.09.2020

17.06.2019

Asystent w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

04.06.2019
Katowice

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym

06.12.2018
Katowice

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

23.08.2018
Katowice

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

23.08.2018
Katowice

Asystent w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

23.08.2018
Katowice

Starszy wykładowca w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

13.12.2017
Katowice

Adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta z zatrudnieniem od 19 lutego 2018 r. w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym

13.12.2017

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym

09.10.2017
Katowice

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.