Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

20.12.2019
Kraków

Adiunkt w Pracowni Dialektologii Polskiej

Polska Akademia Nauk

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Dialektologii Polskiej.

20.12.2019
Kraków

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Polska Akademia Nauk

  Warunki stawiane kandydatom:

30.01.2019
Warszawa

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki

full-time Polska Akademia Nauk

Oferujemy  ciekawą  pracę  w  jednej  z  najlepszych  jednostek  naukowych  w  kraju (kategoria A+), na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Stanowisko specjalisty/specjalistki ds.  otwartej  nauki  obejmuje pracę na styku dwóch jednostek organizacyjnych  Instytutu Badań Literackich PAN:  Centrum  Humanistyki  Cyfrowej  i Wydawnictwa IBL, oraz reprezentowanie ich w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

27.09.2018
Kraków

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Polska Akademia Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

27.09.2018
Kraków

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

06.09.2018
Warszawa

Adiunkt w Pracowni Literatury Romantyzmu

Polska Akademia Nauk

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza z dniem 4 września 2018 r. otwarty konkurs na przyjęcie pracownika naukowego (adiunkta) w Pracowni Literatury Romantyzmu

23.08.2018
Vienna

Specjalista ds. naukowych

Polska Akademia Nauk

Oferujemy: - zatrudnienie w ramach delegowania od 1 listopada 2018 r. (1. stanowisko) oraz od 1 stycznia 2019 r. (2. stanowisko) - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie zastrzegamy możliwość 3 krotnego przedłużenia umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy - mieszkanie służbowe w Stacji PAN w ramach użyczenia

08.01.2018
Warszawa

Doktoranci w grancie

Polska Akademia Nauk

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk poszukuje trzech doktorantów/ek do pracy w projekcie „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu”

27.07.2017

Dyrektor (Stacja Naukowa PAN w Paryżu)

Polska Akademia Nauk

Tematyka: kierowanie zagraniczną stacją naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu;

09.07.2017
Kraków

Praca przy projekcie w Pracowni Metodologii Instytutu Języka Polskiego PAN

Polska Akademia Nauk

Pracownia Metodologii Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie zatrudni na umowę o pracę osobę ze stopniem doktora do pracy przy projekcie związanym z automatycznym generowaniem tekstu. Projekt ten jest prowadzony we współpracy z jednym z wiodących portali internetowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.