Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 18.05.2016
Deadline for submitting applications: 06.06.2016

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Cities/towns:
Katowice
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
18.05.2016

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące wymagania:

• posiadać stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane: w zakresie nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, historia lub pokrewne),

• posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki nauk o mediach, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, historii (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, historii mediów, oraz problematyki śląskoznawczej),

• posiadać udokumentowane przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,

• posiadać doświadczenie, predyspozycje i pozytywną motywację do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, • dobra znajomość języków obcych,

• dyspozycyjność,

• złożyć oświadczenie, że Uniwersytet Ekonomiczny będzie dla kandydata pierwszym/podstawowym miejscem pracy.  

 

Termin nadsyłania dokumentów: 06.06.2016

Więcej informacji w załączniku

Information

Added on:
18 May 2016; 20:27 (Sylwia Pikula)
Edited on:
15 June 2016; 23:37 (Sylwia Pikula)

See also

18.05.2016

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące wymagania:

18.05.2016

Asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Kandydat powinien mieć: -ukończone studia w zakresie językoznawstwa lub medioznawstwa;

20.07.2016

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.