Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 10.10.2017
Deadline for submitting applications: 17.10.2017

Kierownika Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej

Instytucja:
Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości katalogowania, przechowywania i udostępniania starodruków,
 • bardzo dobrej znajomości kultury polskiej XV-XVIII w.,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012r.),
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • bardzo dobrej znajomości łaciny i języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności kierowania zespołem.

Zakres obowiązków m.in.:

 • kierowanie Zakładem Starych Druków,
 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • typowanie starodruków do zakupu,
 • prowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 4 800 zł + dodatek funkcyjny 40%.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bn.org.pl.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 października 2017 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922)

Information

Added on:
10 October 2017; 11:56 (Sylwia Pikula)
Edited on:
10 October 2017; 11:56 (Sylwia Pikula)

See also

16.04.2018

Bibliotekarz w Czytelni Rękopisów i Starodruków w Zakładzie Udostępniania Zbiorów

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza w Czytelni Rękopisów i Starodrukó

22.06.2017

Młodszy bibliotekarz/starszy bibliotekarz do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży

Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego,

27.07.2017

Młodszy bibliotekarz/kustosz do katalogowania książek z zakresu literaturoznawstwa i literatury piękne

Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego, dobrej znajomości języka angielskiego, dobrej znajomości terminologii z zakresu literaturoznawstwa, znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi, bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.), biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows), komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy: umiejętności samodzielnego katalogowania książek po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe), bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych, m.in. RDA, modelu FRBR, bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21. Dodatkowo od kustosza oczekujemy: bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW. Zakres obowiązków obejmuje: tworzenie tezaurusa z literaturoznawstwa, katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych. Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje: samodzielne katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych. Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje: samodzielne katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, korektę opisów katalogowych, szkolenia. Wymiar czasu pracy: pełny etat. Wynagrodzenie zasadnicze: 2 900 zł (młodszy bibliotekarz), 3 200 zł (bibliotekarz), 3 500 zł (starszy bibliotekarz), 4 300 zł (kustosz). Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2017 r.

03.03.2019

Młodszy bibliotekarz/starszy bibliotekarz do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego bibliotekarza do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży   Zakres obowiązków obejmuje: tworzenie deskryptorów do książek dla dzieci i młodzieży, katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.