Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 16.04.2018
Deadline for submitting applications: 08.10.2018

Bibliotekarz w Czytelni Rękopisów i Starodruków w Zakładzie Udostępniania Zbiorów

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
bibliotekoznawstwo

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza w Czytelni Rękopisów i Starodrukó

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza w Czytelni Rękopisów i Starodruków

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (tytuł magistra),
 • znajomości zasad udostępniania zbiorów w BN, w szczególności w Czytelni Rękopisów i Starodruków,
 • znajomości katalogów oraz inwentarzy rękopisów i starodruków BN,
 • znajomości księgozbiorów podręcznych w czytelniach BN,
 • znajomości źródeł informacji,
 • znajomości organizacji Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad profilaktyki konserwatorskiej,
 • dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.),
 • dobrej znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.),
 • dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • udostępnianie zbiorów w czytelni Rękopisów i Starodruków BN,
 • obsługa informacyjna użytkowników BN,

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 3 200 zł

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 8 października 2018 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.