Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 24.04.2024
Deadline for submitting applications: 10.05.2024

Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz

Form of employment:
full-time

Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy poszukuje osoby na stanowisko Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz.

Wymagania:

- doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, edukacji kulturalnej, animatora kultury (min. 1 rok),
- obsługa pakietu MS Office,
- dobra znajomość programu Canva
- posiadanie dyplomu wyższej uczelni (min. licencjat),
- umiejętność kreatywnego myślenia oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość literatury.

Opis stanowiska:

- bieżąca obsługa czytelników (zapisywanie nowych czytelników, obsługa wypożyczeń i zwrotów, realizacja i monitoring zamówień elektronicznych, realizacja kwerend bibliograficznych),
- pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury czytelnikom,
- współtworzenie projektów oraz realizowanie programów edukacyjnych, rozwijających czytelnictwo wśród mieszkańców Bemowa,
- budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców,
- pomoc w opracowaniu zbiorów,
- prowadzenie statystyk,
- przygotowywanie tekstów na stronę biblioteki, udział w projektach realizowanych w bibliotece,
- udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę,
- prowadzenie lekcji bibliotecznych i warsztatów.

Pracodawca oferuje:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania,
- świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
- możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie.

 

CV należy przesyłać na adresy: m.wyrebkowska@e-bp.pl; a.koscikiewicz@e-bp.pl

Information

Added on:
24 April 2024; 19:20 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 19:20 (Piotr Bordzoł)

See also

22.06.2017

Młodszy bibliotekarz/starszy bibliotekarz do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży

Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego,

27.07.2017

Młodszy bibliotekarz/kustosz do katalogowania książek z zakresu literaturoznawstwa i literatury piękne

Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego, dobrej znajomości języka angielskiego, dobrej znajomości terminologii z zakresu literaturoznawstwa, znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi, bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.), biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows), komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy: umiejętności samodzielnego katalogowania książek po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe), bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych, m.in. RDA, modelu FRBR, bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21. Dodatkowo od kustosza oczekujemy: bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW. Zakres obowiązków obejmuje: tworzenie tezaurusa z literaturoznawstwa, katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych. Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje: samodzielne katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych. Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje: samodzielne katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, korektę opisów katalogowych, szkolenia. Wymiar czasu pracy: pełny etat. Wynagrodzenie zasadnicze: 2 900 zł (młodszy bibliotekarz), 3 200 zł (bibliotekarz), 3 500 zł (starszy bibliotekarz), 4 300 zł (kustosz). Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2017 r.

08.01.2018

Starszy bibliotekarz/starszy kustosz w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

Rekrutacja na stanowisko starszego bibliotekarza/starszego kustosza w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej, w Instytucie Bibliograficznym

03.03.2019

Młodszy bibliotekarz/starszy bibliotekarz do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego bibliotekarza do katalogowania książek dla dzieci i młodzieży   Zakres obowiązków obejmuje: tworzenie deskryptorów do książek dla dzieci i młodzieży, katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.