Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.07.2016
Deadline for submitting applications: 18.08.2016

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
18.07.2016

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

Prowadzone badania powinny dotyczyć:

historii języka polskiego, stylistyki językoznawczej, leksykologii, świadomości językowej,, socjolingwistyki.


WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Do konkursu przystąpić mogą tylko te osoby, które
posiadają:
1. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych,
w dyscyplinie językoznawstwo.
2. Bardzo dobrą znajomość – potwierdzoną publikacjami naukowymi –
zagadnień z zakresu językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem
historii języka polskiego, stylistyki językoznawczej, socjolingwistyki,
świadomości językowej, leksykografii.
3. Doświadczenie naukowo-dydaktyczne.

Więcej informacji w załączniku

Information

Added on:
22 July 2016; 11:54 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 July 2016; 11:55 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.