Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 10.10.2016
Deadline for submitting applications: 18.10.2016

Profesor zwyczajny w UPH

Cities/towns:
Siedlce
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
10.10.2016

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinien legitymować się: 

  • tytułem naukowym profesora, 
  • znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie: językoznawstwa współczesnego,
  • językoznawstwa stosowanego, socjolingwistyki, komunikacji językowej, teorii zaburzeń mowy, metodologii badań logopedycznych, procedur postępowania logopedycznego, glottodydaktyki, doświadczeniem w dydaktyce akademickiej,
  • osiągnięciami w kształceniu kadry naukowej, 
  • aktywnym udziałem w konferencjach.

Więcej informacji w załączniku

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.