Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 24.08.2020
Deadline for submitting applications: 18.09.2020

Redaktor prowadzący wydania książkowe w Polskim Wydawnictwie Muzycznym

Cities/towns:
Kraków
Form of employment:
full-time

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – instytucja kultury zatrudni: Redaktora prowadzącego wydania książkowe. Praca w Krakowie, pełen etat.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie publikacji książkowych przez cały tok wydawniczy, łącznie z dokumentacją obowiązującą w Polskim Wydawnictwie Muzycznym
 • współpraca z autorami, kompozytorami, tłumaczami, korektorami, grafikami i innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy
 • wykonywanie prac redakcyjnych i korektorskich w zakresie tekstu nutowego i słownego
 • nadzór nad przygotowaniem wszystkich elementów prowadzonej publikacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • dodatkowo wykształcenie muzyczne co najmniej średnie
 • doświadczenie w pracy wydawniczej (redakcyjnej, korektowej)
 • wysokie kompetencje językowe
 • biegła obsługa komputera (Word, Adobe Acrobat, Excell)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • rzetelność i terminowość w działaniu
 • zdolności interpersonalne oraz umiejętności komunikacyjne
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • kreatywność
 • wysoka kultura osobista

Zainteresowani mogą składać pisemne zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz CV na adres: rekrutacja@pwm.com.plz umieszczeniem w temacie wiadomości: Redaktor książki plus imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków w terminie do 18 września 2020 roku.

See also

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

26.11.2019

Redaktor strony internetowej

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni.

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

26.11.2019

Specjalista ds.promocji i komunikacji

Centrum Kultury w Piasecznie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji Nr ref: CK/12/KA/2019

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.