Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 26.11.2019
Deadline for submitting applications:

Redaktor strony internetowej

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
media

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni.

Redakcja strony internetowej jest sekcją Działu Marketingu Uniwersytetu SWPS. Zajmujemy się przygotowaniem treści i administrowaniem m.in. następujących serwisów:

serwis korporacyjny – www.swps.pl
serwis rekrutacyjny – www.studia.swps.pl
strony contentowe uczelni:
Strefa Psyche – www.psyche.swps.pl
Strefa Zarządzania – www.zarzadzanie.swps.pl
Strefa Prawa – www.prawo.swps.pl
Strefa Kultur – www.kultura.swps.pl
Strefa Designu – www.design.swps.pl
Kluczowa w naszej pracy jest szybkość działania połączona z dbałością o realizację celów komunikacyjnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie materiałów zgodnie z planami redakcyjnymi oraz tworzenie tekstów o wydarzeniach na naszej uczelni;
 • Redagowanie materiałów ofertowych i wizerunkowych;
 • Redagowanie materiałów eksperckich oraz tworzenie tekstów autorskich;
 • Przeprowadzanie wywiadów;
 • Współpraca z ekspertami z Uniwersytetu SWPS oraz spoza uczelni.
 • Codzienna obsługa CMS - umieszczanie artykułów na stronie, aktualizacja i archiwizowanie materiałów na stronie.

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • Biegłej znajomości języka polskiego potwierdzonej wykształceniem kierunkowym i/lub podyplomowym;
 • Łatwości i swobody w pisaniu, znajomości podstaw współczesnej stylistyki, umiejętność analizy i interpretacji tekstów, wyszukiwania informacji, znajomości zasad redagowania oraz konwencji redakcyjnych;
 • Doświadczenia w zakresie redakcji tekstów do Internetu (doświadczenie z zakresu obsługi systemów CMS będzie dodatkowym atutem).

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w kilkuosobowym zespole;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do pakietu Multisport i Multibenefit;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.
 • ZGŁOSZENIA

  CV wraz z linkami do przykładowych tekstów Państwa autorstwa prosimy przesłać za pośrednictwem FORMULARZA.

 •  

   

   

  Źródło: https://swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/129-warszawa/20821-redaktor-strony-internetowej-warszawa-3

   

   

   

   

See also

26.11.2019

Specjalista ds.promocji i komunikacji

Centrum Kultury w Piasecznie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji Nr ref: CK/12/KA/2019

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

26.11.2019

Redaktor w Wydawnictwie KUL

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza konkurs na stanowisko redaktora w Wydawnictwie KUL.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.