Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Dydaktyka Polonistyczna
Added on: 23.02.2022
Didactics

Dydaktyka Polonistyczna nr 6 (15) / 2020

Journals:
Dydaktyka Polonistyczna | 15(6) | 2020
Publishing house::
ISSN:
2451-0939

Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dydaktyki Polonistycznej” – pisma naukowego, którego celem jest publikacja artykułów z zakresu literaturoznawstwa, kuluroznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki i glottodydaktyki.  Pismo publikuje także prace podejmujące istotne problemy kształcenia młodzieży, omawiające zagadnienia kształcenia uniwersyteckiego. 

„Dydaktyka Polonistyczna" jest pismem naukowym  z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski i znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MEiN (20 pkt.).

List of contents

SPIS TREŚCI 


ANALIZY I INTERPRETACJE

RYSZARD STRZELECKI
Egodokumenty mistyczek polskich w świetle teorii tekstu

JOANNA KOGUT
Idea Miłosierdzia Bożego wobec egzystencjalnych niepokojów współczesnego świata

MAGDALENA WASIELEWSKA
Relacje między Bogiem a człowiekiem w poezji księdza Jana Twardowskiego

EWELINA POPIELARZ-ZAJDEL
„Wierszem można odkorkować duszę" - o sacrum w twórczości Wacława Oszajcy

ROMAN MAGRYŚ
Prawda i fałsz wypowiedzi literackiej

MARTA BOLIŃSKA
Ober die Schaff en von Dorota Terakowska im Kontext der Biographie der Schriftstellerin (O twórczości Doroty Terakowskiej w kontekście biografii autorki)

DOROTA NAREWSKA
„622 upadki" Witkacego w listach do żony o żonach

JOANNA DULEWICZ
Dobry kryminał

KAROLINA PASZEK
W poszukiwaniu tego, co Inne. Współczesne reportaże podróżnicze jako opowieści o Inności 


KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

RYSZARD JEDLIŃSKI
Analiza felietonu w szkole ponadpodstawowej z perspektywy komunikacyjno-pragmatycznej

KORDIAN BAKUŁA
Czuj w czas o sobie cny czytelniku Pieśni F Jana Kochanowskiego

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK
Marii Nagajowej „wiedza o człowieku", czyli o charakterystyce i charakteryzowaniu

AGNIESZKA MOTYKA
Rola dramy i technik dramowych w kształceniu umiejętności lekturowych

MONIKA ZAWISTOWSKA
Teatr czasu wojny 1939-1945 w świetle zadań i wartości

AGNIESZKA KOCOT-WIERSKA
Z Transylwanii do Hollywood i nieśmiertelności. Przypadek Beli Lugosiego

MARTA PUSTUŁA
Edytorska lektura klasyki literatury dla dzieci


RECENZJE I OMÓWIENIA

ZENON OŻÓG
Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice - nowa książka prof. dra hab. Gustawa Ostasza

IWONA MITYK
Recenzja książki Marty Bolińskiej Stempel jakości. Formy dziennikarskie Doroty Terakowskiej

Information

Published on:
21.12.2020
Pages:
249
Published by:
Added on:
23 February 2022; 22:57 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
23 February 2022; 23:20 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.