Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Okładka numeru 16 - ilustracja: rysunek "Józef z ojcem Jakubem"
Added on: 20.09.2022
Literature studies

Schulz / Forum 16

Journals:
Schulz/Forum (16) 2020
ISSN:
2300-5823

Numer 16 czasopisma poświęcony jest biografiom Brunona Schulza (tym istniejącym i tym dopiero pomyślanym).

"Nie mamy niczego bardziej własnego niż nasza biografia. Nawet ciało, w którym spędzamy całe życie od narodzin aż po śmierć, które zakorzenia nas w istnieniu, choć zarazem każdego dnia nas zdradza – jest tylko pożyczką z określonym, lecz zwykle ukrytym terminem zwrotu. Dopiero ten, kto patrząc na życie drugiego człowieka, mówi gráphō, przesuwa zdarzenia, rozległą nieraz serię przygód jego ciała w sferę wspólnych słów. Stając się dzięki tej deklaracji biografem, poszukuje on sensu tam, gdzie go (prawdopodobnie) nie ma i nigdy nie było. Ocalmy biografię właśnie jako formę ujmowania i rozumienia życia – także swojego. Jako „autobiografię każdego z nas” według formuły Gertrudy Stein. Przed biografami staje dzisiaj obowiązek tworzenia nowych dyskursów. Konieczne jest przyznanie pełnych praw biografiom fragmentarycznym, skupionym wokół jednego tematu, pozostającym w fundamentalnej opozycji do ujęć całościowych, rozpiętych pomiędzy narodzinami i śmiercią. A także biografiom jednej roli pełnionej przez lata lub jednego zdarzenia, wokół którego skupiają się wszystkie pozostałe. Obok nich zaś biografiom równoległym, splątanym czy może związanym wielokrotnie, które afirmują oczywistą prawdę, że każde „ja” ustanawia się wobec jakiegoś „ty” i jakiegoś „on”. Lecz najważniejsze w tej nowej biografistyce wydaje się jak najszybsze przekroczenie granic jednostkowego życia. Pełne napięcia oczekiwanie – czy w szczelinie między dwiema egzystencjami, między byciem (jednego) a byciem (drugiego) pojawi się elektryczny łuk, który je połączy, ustanawiając ciągłość istnienia. Między tym, który umarł, a nowonarodzonym.
I dlatego – Schulz, jego biografia."

(Ze wstępu)


Punkty MEiN: 20

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Wszystkie poprzednie numery „Schulz/Forum” są opublikowane na stronach:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz
https://ug.academia.edu/SchulzForum
https://issuu.com/schulzforum/docs/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643

List of contents

(sr) [Stanisław Rosiek], Między śmiercią i narodzinami. Biografia  / 3-4

[odczytania]

Katarzyna Warska, Dzieciństwo w biografii pisarza. Przypadek Brunona Schulza / 5-2

Zbigniew Milczarek, Biograficzna insynuacja / 23-27

Aleksandra Skrzypczyk, Próba biografii akustycznej Brunona Schulza. Doświadczenia audialne / 28-44

Tymoteusz Skiba, Witold Gombrowicz i Bruno Schulz. Biografie równoległe / 45-97

Tymoteusz Skiba, Postscriptum do biografii równoległych Schulza i Gombrowicza / 98

[fragmenty antropologiczne]

Robert Dion, Frédéric Regard, Śmierć autora i jego żywoty / 99-110

Christian Klein, Biografia jako figura myśli – założenia badań i narracji biograficznych / 111-120

[horyzont życia]

Marcin Romanowski, Mimowolna sylwa. O książce Anny Kaszuby-Dębskiej „Bruno. Epoka genialna” / 121-136

Agata Tuszyńska, W cieniu / 137-146

[horyzont dzieła]

Piotr Millati, Mamy „Mesjasza”! / 147-156

Zbigniew Maszewski, Ojciec i Schulz. O rysunku z okładki „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena” / 157-174

[Debora Vogel]

Debora Vogel, Bruno Schulz / 175

Adam Stepnowski, Debora Vogel w galicyjskim jidyszlandzie. Czasopismo „Cusztajer” / 176-190

Adam Stepnowski, Od nas. Teksty programowe redakcji „Cusztajera” / 191-193

Piotr Szalsza, Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel / 194-214

Information

Published on:
25.05.2021
Pages:
214
Added on:
20 September 2022; 12:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 September 2022; 12:41 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.