Polish Studies Newsletter

News

Award
Added on: 24.03.2024

Prof. Paweł Próchniak otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki

Historyk literaturyk, krytyk literacki, eseista, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Rady „Biuletynu Polonistycznego” otrzymał wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Gala wręczenia Nagrody odbyła się 19 marca w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w 104. rocznicę urodzin prof. Kazimierza Wyki. Prof. Paweł Próchniak został doceniony za całokształt twórczości.

„Paweł Próchniak jako literaturoznawca, krytyk, interpretator to przede wszystkim ktoś, kto dotknął ciemności zapisanej przez poetów i stał się świadkiem tego doświadczenia” – powiedział prof. Marian Stala w laudacji.

„Przyznanie mi Nagrody Wyki niezwykle dużo dla mnie znaczy. Wśród laurów dla takiego pisania, jakie uprawiam; dla krytyki i eseistyki zorientowanej na polską literaturę, a zwłaszcza na poezję, poezję polszczyzny, dla krytyki z mocnym backgroundem akademickim, dla eseistyki wsłuchującej się w słowa, medytacyjnej, poszukującej, pozostającej próbą, dla takiego pisania w moim odczuciu nie ma nic wyżej od Nagrody Wyki” – podkreślił prof. Paweł Próchniak.

Laureat jest autorem książek: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015), Rachunek strat. Poezja - krytyka – lektura (2016) i Nokturny. Z dziejów wyobraźni poetyckiej (2018); Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu (2020); W Prześwicie. Szkice z Bramy (2023). W dorobku badacza są także tomy eseistyczne Wiersze na wietrze (2008) i Zamiar ze słów (2011).

Wśród osób do tej pory wyróżnionych nagrodą znaleźli się m.in. Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Franciszek Ziejka, Maria Janion, Stanisław Balbus, Michał Głowiński, Ryszard Koziołek, prof. Maria Poprzęcka oraz wielu innych, wybitnych znawców kultury i literatury. Laureatem ubiegłorocznej nagrody był prof. Tadeusz Sławek.

Źródło: PAP, Instytut Książki

Information

Added on:
24 March 2024; 14:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 March 2024; 14:51 (Piotr Bordzoł)

See also

19.03.2024
Article or interview

Monika Herceg z tytułem Europejskiej Poetki Wolności 2024!

Chorwacka poetka Monika Herceg zwycięża w konkursie Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” 2014. 34-letnia poetka jest najmłodszą laureatką w historii wyróżnienia. Jury zdecydowało się uhonorować jej tom „Okres ochronny.” w przekładzie Aleksandry Wojtaszek, podkreślając jego świeżość, współczesność i zręczne łączenie perspektywy intelektualnej z autorefleksją. Wręczenie nagród odbędzie się 19 kwietnia podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności (17-20 kwietnia). 

07.03.2024
Recommended

Raport OPI o stanie otwartej nauki w Polsce

Wyniki badania Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) nie budzą wątpliwości. Potrzebujemy stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu. Wyzwaniem jest nadal udostępnienie danych badawczych zgodnie z międzynarodowymi wymogami i ich zdeponowanie w repozytoriach, co wymaga profesjonalnej infrastruktury IT i obsługi specjalistów, którzy łączyliby umiejętności z zakresu IT oraz znajomość tematyki otwartej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Analiza stanu otwartej nauki w Polsce”!

26.02.2024
Gone

Zmarł prof. Jerzy Jarzębski

25 lutego po ciężkiej chorobie zmarł prof. Jerzy Jarzębski, krytyk i historyk literatury, wybitny badacz twórczości Stanisława Lema, Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza, autor książek i esejów literackich, m.in. "Gry w Gombrowicza", "W Polsce czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej", "Schulz", "Gombrowicz", "Wszechświat Lema", "Miasta - rzeczy - przestrzenie".

10.01.2024
From the life of a Polish philologist

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

y

21.12.2023
Event

Świąteczne życzenia

W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowia, spokoju, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Redakcja "Biuletynu Polonistycznego"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.