Polish Studies Bulletin

News

Journal
Added on: 02.03.2020

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń artykułów do czasopisma „Archiwum Emigracji: Studia – szkice – dokumenty”

Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Emigracja polska w krainie Mistrala, Daudeta i Pagnola

 

 

Według danych francuskiego INSEE (Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych) w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Provence-Alpes-Côted'Azur, w skrócie PACA) pod koniec XX wieku mieszkało ponad 20 000 Polaków. Liczbę tę można ocenić jako niewielką, jeżeli weźmie się pod uwagę liczebność polskiej emigracji w innych krajach i regionach na świecie, jednakże warto zaznaczyć, że jest to piąta pod względem liczebności grupa narodowościowa w tym regionie, a grupy zajmujące wyższe miejsca to emigranci pochodzący z państw bezpośrednio z nim sąsiadujących (Włochy) lub z dawnych kolonii (kraje afrykańskie południowego wybrzeża Morza Śródziemnego). Należy także podkreślić, że liczby i statystyki nie odzwierciedlają nawet w niewielkim stopniu związków kultury polskiej z regionem i trwałej obecności w nim Polaków – obecności wynikającej z dramatycznych wydarzeń polskich walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku, po których następowały fale emigracji, a zarazem kontynuowanej już trzeci wiek. 

Pierwszym polskim ośrodkiem kultury w środowisku emigracyjnym w Prowansji można nazwać obóz oficerski w Awinionie, który istniał od stycznia 1832 do maja 1833 r. To w nim podjęto trud pracy redakcyjnej nad przedstawieniem spraw polskich „nad brzegami Durance i Rodanu” (pełny tytuł pierwszego czasopisma brzmiał: „Bard Nadwiślański nad Brzegami Duransy i Rodanu”). Po jego likwidacji nastąpiło rozproszenie Polaków ze względu na skierowanie ich do innych ośrodków lub decyzję o samodzielnej organizacji życia w Prowansji. W 1838 r. posadę redaktora naczelnego dziennika „Mémoriald'Aix” w Aix-en-Provence obejmuje Polak, Konstanty Gaszyński, uczestnik powstania listopadowego i poeta debiutujący jeszcze w przedlistopadowej Warszawie. 

Temat polskiej emigracji we Francji należy do bardzo chętnie podejmowanych i powstało już wiele prac przybliżających to zagadnienie, zwłaszcza pióra historyków. Na stałe wpisały się w pejzaż akademicki monografie Sławomira Kalembki, Wiesława Śladkowskiego, Janine Ponty i wielu innych wybitnych specjalistów.

Zeszyt monograficzny czasopisma „Archiwum Emigracji”, wydawanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do którego współtworzenia Państwa zapraszam, obejmuje węższy zakres tematyczny, dlatego zachęcam do odkrywania nieznanych jeszcze świadectw polskiej obecności na południowym wschodzie Francji. Warto też pamiętać, że dawna Provincia Romana, teren położony u ujścia Rodanu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, od wieków był skrzyżowaniem wielu szlaków prowadzących z Zachodu do Orientu i z Północy na Południe, a zatem był także świadkiem ruchów migracyjnych. Jeszcze jeden aspekt kultury regionu wymaga uwypuklenia: mniejszość językowa oksytańska z dialektem prowansalskim. Zagadnienia poruszane w numerze mogą więc dotyczyć szerszego kontekstu emigracji z państw Europy Środkowo-Wschodniej do Prowansji i sąsiednich regionów od XIX wieku do współczesności.

Jako redaktor merytoryczny planowanego numeru czasopisma zapraszam Państwa - historyków, literaturoznawców, socjologów, kulturoznawców, komparatystów - do nadsyłania artykułów, które mogą dotyczyć następujących tematów:

- kultura ojczyzny a miejsca pobytu – zbliżenia i rozziewy;

- archiwa regionu PACA i ich rola w badaniach nad dziejami emigracji;

- struktura polskiej emigracji w regionie PACA dawniej i dziś;

- sylwetki wybitnych postaci: literatów, artystów, historyków związanych z regionem;

- instytucje upamiętniające ważne polskie postacie w regionie PACA: status, źródła finansowania, stan;

- blogosfera przedstawiająca udział Polaków w kreowaniu kultury regionu oraz najważniejsze zabytki z nimi związane – twórcy, tematy, aktualności;

- emigracja polska a inne mniejszości narodowe, etniczne i językowe w regionie, np. grecka w Marsylii; emigranci z innych państw Europy Środkowo-Wschodniej w regionie;

- czasopisma polskie na emigracji, Polacy redagujący prasę regionalną;

- obraz kultury regionu w literaturze pięknej i literaturze dokumentu osobistego.

 

Powyższa lista nie wyczerpuje tematów, które mogą zostać poruszone w numerze. Zapraszam do nadsyłania tekstów, które wejdą w skład takich części czasopisma, jak studia, artykuły, szkice, opracowania źródłowe, wspomnienia, recenzje publikacji poświęconych emigracji i komunikaty.

Propozycje tematów (w języku polskim lub francuskim) będą przyjmowane do 9 kwietnia 2020 r. Ostateczny termin nadsyłania tekstów to 30czerwca 2020 r.

Instrukcja przygotowania tekstów polskojęzycznych znajduje się na stronie https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/autorzy-artykuly.html.

 

 

dr Magdalena Kowalska

e-mail: mkowalska@umk.pl

Kontakt z redakcją:

Archiwum@bu.uni.torun.pl

See also

03.04.2020
Announcement

Bezpłatny kurs dla dydaktyków w zakresie nauczania online

Na zarządzanej przez MNiSW platformie edukacyjnej Navoica dostępny jest kurs dla nauczycieli wszystkich szczebli, w tym dydaktyków uniwersyteckich. W trakcie kursu nauczyciele poznają metody komunikacji online, z wykorzystaniem różnorodnych zasobów – mediów społecznościowych i narzędzi projektowych dostępnych w chmurze. Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

02.04.2020
Project

NAWA odwołuje realizację programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020"

W związku z zagrożeniami wywołanymi pandemią COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o odwołaniu realizacji programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020".

31.03.2020
Gone

Odeszła Profesor Kazimiera Z. Szymańska

W dniu 19 marca 2020 roku zmarła dr hab. Kazimiera Zdzisława Szymańska (ur. 2.08.1942), profesor i długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Częstochowie.

25.03.2020
Event

Zmiana terminu Światowego Kongresu Polonistów

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na świecie organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów uprzejmie informują, że termin Kongresu został przesunięty na 24 - 26 czerwca 2021 roku.

15.03.2020
Announcement

Zalecenia ministerstw w sprawie kształcenia zdalnego

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zastosowania nauczania w trybie zdalnym Ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowały zalecenia w tym zakresie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.