Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Joanna Partyka

Fields: Nauki filologiczne
OPI ID: 18647
Projects:
Skład abo skarbiec znakomitych sekretów o ekonomii ziemiańskiej J. K. Haura: sylwa czy encyklopedia (01.03.1998) | Obraz kobiety leczącej w tekstach staropolskich (01.03.2000) | Lęk przed chorobą i zarazą w tekstach czasów saskich (Gazetki seryjne i silvae rerum jako źródło wiedzy o niepokojach czasów saskich) (01.07.2000) | Łacina na codzień - język łaciński w domowych notatkach szlachty polskiej w XVII wieku (01.01.2001) | Związki kulturalne polsko-hiszpańskie w XVI i XVII wieku (01.01.2002) | "Głębokie ruskie kraje" w opinii staropolskich encyklopedystów (01.01.2002) | Związki kultury staropolskiej z kulturą hiszpańską XVI i XVII w. Encyklopedyści i podróżnicy staropolscy o Hiszpanii i Hiszpanach (01.01.2002) | Łzy w kulturze staropolskiej (ojcowskie a matczyne żale po śmierci potomka) (02.03.2002) | Obraz Rusi w encyklopedycznym piśmiennictwie staropolskim (01.01.2002) | Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (10.10.2000) | Encyklopedia wierszem: Merkuriusz polski J. K. Haura (10.01.2003) | Biblioteczka naukowa J. K. Haura (01.05.2003) | Udział J. L. Vives i A. Frycza Modrzewskiego w debatach nad miejscem kobiet w społeczeństwie (01.04.2004) | Kobieta w koncepcie staropolskim (01.01.2004) | La participacion de Juan Luis Vives y A. Frycz Modrzewski en el debate sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Udział J.L. Vivesa i A. Frycya Modrzewskiego w debacie na temat miejsca kobiety w społeczeństwie (01.01.2004) | "Skład abo skarbiec" J.K. Haura na tle XVII-wiecznego encyklopedyzmu (01.01.2000) | Klasyczna erudycja a "kobiece pióro": edukacja kontra świadomośc pisarska (31.01.2006) | "Uczony mąż Vives": zapomniana karta z dziejów polsko-hiszpańskich związków kulturowych (31.01.2005) | Obraz i funkcje ciała ludzkiego w przysłowiach (15.04.2007) | Erotyzm w przysłowiach staropolskich (15.01.2007) | Rzeczpospolita, Europa i reszta świata: obraz "innego" i "obcego" w starpolskich dziennikach podróży (01.01.2006) | Brunona Schulza i Jorge Luisa Borgesa "mityzacja rzeczywistości" (15.05.2007) | Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne (15.05.2006)

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.