Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik

Fields: Nauki filologiczne
OPI ID: 119331
Projects:
Rodzinne mdłości. Stosunek do wartości rodzinnych w "Wężach i różach" oraz "Niecierpliwych" Zofii Nałkowskiej (01.01.2004) | Poetyka i antropologia. Zagadnienia teoretyczne (01.01.2004) | Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego (01.01.2004) | Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego (01.10.2003) | Narracja i tożsamość. Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego (01.10.2003) | Literatura i wiedza (01.01.2005) | Nadkobieta. Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Z. Nałkowskiej (01.01.2005) | Malarska poetyka niewidzialnego (01.01.2005) | Konwencja literacka jako broń w wojnie informacyjnej (01.01.2005) | Zmysłowy kształt (01.01.2006) | Literatura i doświadczenie (01.01.2006) | Motyw ciała w krytyce feministycznej i literaturze najnowszej (01.01.2005) | Antropologia kultury - antropologia literatury (01.01.2005) | Poetyka i antropologia. Zagadnienia teoretyczne (01.01.2005) | Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych (01.01.2007) | W cudzej skórze (01.01.2007) | W ogrodzie zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów (01.01.2007) | W ogrodzie zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów (01.01.2006) | Nowa Kobieta (01.01.2006) | Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski - Irzykowski (01.01.2008) | Teoria powieści a teoria umysłu (01.01.2008) | Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a terrorem principium individuationis (01.01.2008) | Powieść strumienia świadomości (materiały do Słownika rodzajów i gatunków literackich) (01.01.2008) | Kulturowe wizualizacje doświadczenia (31.01.2008) | Co się mieści pod sztandarem nowości? (31.01.2007) | Mag (na) wolności (31.01.2007) | O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. Antropologia zmysłów jako inspiracja dla badań literackich (31.01.2007) | "Polka - Europejka" - Polka Anno Domini 2006. Strategie identyfikacyjne Manueli Gretkowskiej a świadomość feministyczna w Polsce (31.01.2007)

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.