Polish Studies Newsletter
Projects per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

13.09.2018

Kultura literacka Wilna do roku 1655

Wydział Polonistyki UJ

_________________________________

13.09.2018

Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej

Wydział Polonistyki UJ

Dzięki projektowi finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy nr 2315/H03/2006/31) powstały m.in.: Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej oraz zbiór studiów "Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej".

13.09.2018

Milczenie i nieobecność. Figury podmiotowości w twórczości Samuela Becketta

Wydział Polonistyki UJ

__________________________________

13.09.2018

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku

Wydział Polonistyki UJ

________________________________

13.09.2018

Przygotowanie i publikacja monografii naukowej "Inny Szekspir. Nowe lektury europejskiego kanonu" (Kraków 2008)

Wydział Polonistyki UJ

_____________________________

13.09.2018

Kulturowa teoria literatury cz. 2. Poetyki i interpretacje

Wydział Polonistyki UJ

Projekt niniejszy koncentruje się na empirycznie ugruntowanych sposobach badań literacko-kulturowych (odniesionych tu do wszelkich zorganizowanych znaczących praktyk dyskursywnych czy semiotycznych).

13.09.2018

Literatura polska wobec fotografii. Monografia fotograficznych reprezentacji w literaturze polskiej od początku po czasy obecne

Wydział Polonistyki UJ

_________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.