Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 04.03.2017

Humanizm między Wschodem i Zachodem

Cities/towns:
Warszawa
Deadline:
20.03.2017-21.03.2017

Humanizm między Wschodem i Zachodem
Konferencja naukowa Pracowni
i Seminarium Doktoranckiego
„Humanizm. Hermeneutyka wartości”
na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

20–21 marca 2017 r.
Kolegium „Artes Liberales” UW
ul. Dobra 72, Warszawa

Poniedziałek, 20.03.2017 r.
10.00 – dr hab. Robert Sucharski, prof. UW, Dziekan Wydziału „Artes Liberales”, Rozpoczęcie konferencji
10.15 – prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Kreteńskie adaptacje wzorców włoskich w dramacie XVI–XVII wieku
11.00 – prof. dr hab. Hieronim Grala, Moskwa wobec humanizmu: brzemię ortodoksji czy antyłaciński pragmatyzm?
11.45 – Dyskusja
12.15 – Przerwa
12.45 – dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW, Słowiańszczyzna między humanizmem zachodnim a ideami Wschodu. Humaniści ze Wschodu i Zachodu w Karłowicach
13.30 – prof. dr hab. Maria Kalinowska, Humanizm jako kategoria interpretacyjna i punkt odniesienia w spojrzeniu Karoliny Lanckorońskiej i Stanisława Vincenza na kulturę grecką
14.15 – Dyskusja
15.00 – Zakończenie obrad

 

Wtorek, 21.03.2017 r.
10.00 – mgr Dorota Półćwiartek-Dremierre, Spotkania humanizmu z chrześcijaństwem w poezji żałobnej Italii XIV–XV wieku
10.45 – mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Sebastian Fabian Klonowic – reprezentant ostatniej generacji renesansowego humanizmu
11.30 – Dyskusja
12.00 – Przerwa
12.30 – mgr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Paralele i antynomie. Emma Bovary i Anna Karenina
13.15 – Tomasz Jativa, Humanizm w filozofii młodego Marksa
14.00 – mgr Jarosław Kopeć, Ludzie i nie-ludzie. Problematyka etyczna
14.45 – Dyskusja
15.00 – Zakończenie obrad

 

Information

Contact:
Kolegium „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

See also

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.