Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 12.07.2016
Deadline for submitting applications: 15.10.2016

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2016/2017

Target groups:
PhD Students
Announced on:
12.07.2016

Do 15 października 2016 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.
Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
  • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;
  • uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów;
  • uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2016 r. W przypadku:
  • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.