Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 27.02.2024
Deadline for submitting applications: 25.03.2024

Studencki Nobel 2024

Target groups:
Students

Niezależnie Zrzeszenie Studentów zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji programu stypendialnego, który ułatwia zaistnienie w świecie biznesu, nauki i kultury.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) jest studentem studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, studiów uzupełniających magisterskich lub studiów jednolitych magisterskich;

b) dostarczył kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta wydanego przez Uczelnię;

c) prawidłowo zarejestrował się i wypełnił formularz konkursowy dostępny na stronie studenckinobel.info.pl, według wzoru umieszczonego na oficjalnej stronie Konkursu, będący podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika w Konkursie.

Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a) student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich;

b) osoba, która w dniu 25 maja 2024 r., tj. zakończenia III etapu Konkursu nie posiada ważnego statusu studenta.

Uczestnikiem Konkursu może zostać obcokrajowiec, który jest studentem uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w nie więcej niż w jednej Kategorii konkursowej..Wybiera Kategorię zgodnie z dziedzinami, w których dysponuje odpowiednimi osiągnięciami. Nie musi pokrywać się ona z deklarowanym kierunkiem studiów.

Kategorie konkursowe:

  • Działalność społeczna
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki ekonomiczne
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Nauki społeczne
  • Nauki techniczne
  • Sztuka.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5000 netto lub rzeczowe i inne.

Information

Added on:
27 February 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 February 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.