Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Ivan Samkov z Pexels
Added on: 09.01.2021
Deadline for submitting applications: 20.03.2021

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej UW prowadzi nabór w XIX dorocznym konkursie na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia. Adresatami programu są kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

Od kandydatów ubiegających się o stypendium na studia oczekuje się:

– wiek do 30 lat

– ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty).

– dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.

– znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 20 marca 2021 r.

 

Information

Added on:
9 January 2021; 17:06 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 January 2021; 17:06 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.