Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 27.02.2024
Deadline for submitting applications: 10.04.2024

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej zaprasza do składania wniosków w XXIV edycji konkursu na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia.

Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „Studiów wschodnich UW” w okresie od 1 X 2024 do 30 VI 2026 roku. Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów (krajów nienależących do Unii Europejskiej), Kaukazu i Azji Środkowej.

Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii oraz naukę jednego języka regionalnego.

O  stypendium mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędne, które nie przekorczyły 35 roku życia. Wymagane są:

- ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 roku.;

- pozytywny wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej;

- znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

- znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

 

Information

Added on:
27 February 2024; 11:07 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 February 2024; 11:07 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.