Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 20.11.2019
Deadline for submitting applications: 28.11.2019

Stypendium Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego

Target groups:
Students, Schoolchildren, Others

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego zaprasza osoby „odważne i utalentowane, mające pomysł na siebie oraz na uczynienie świata lepszym”. 

Stypendium skierowane jest do osób w wieku 18–26 lat, aktywnych zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. Do pasjonatów nauk ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii. 

Kryteria oceny wniosków (pod uwagę będą brane dokonania z ostatnich 24 miesięcy poprzedzających edycję konkursu):

- działania mające na celu aktywizowanie, organizowanie i zrzeszanie innych na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego;

- działania które uświadamiają i odważają innych, czyniąc społeczność i otoczenie bogatszą i lepszą;

- projekty i wydarzenia, które przełamują schematy, są odważne i konsekwentne w wydobywaniu na światło dzienne spraw ważnych/trudnych;

- aktywności, które wzbogacają życie szkoły, uczelni, społeczności lokalnej czy międzynarodowej;

- działania i dokonania o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym, sportowym – bez pierwszeństwa w odniesieniu do którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin;

- udział w w konkursach, olimpiadach lub innych formach rywalizacji/współzawodnictwa.

Do wniosków można dołączyć listy referencyjne od osób, z którymi współpracuje kandydat, w tym osobistości i autorytetów w dziedzinie, innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje.

Ma dla nas znaczenie czy równocześnie oprócz pasji, rozwijasz swój potencjał i wiedzę. Czy bierzesz udział . Nie jest dla nas istotne czy jesteś ich laureat(ką)em, czy zdobywcą(czynią) nagród lub wyróżnień.

Będziemy oceniać Twoje dokonania biorąc pod uwagę okres ostatnich 24 miesięcy jakie poprzedzają niniejszą edycję Konkursu.

Stypendium wynosi 12 000 złotych i jest wypłacone jednorazowo. Stypendysta otrzyma całą kwotę przelewem na konto. Podatki opłaci Organizator.

Wnioski można składać do 28.11.2019. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.01.2020.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online https://stypendiumwyspianskiego.pl/.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.