Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 21.09.2017
Deadline for submitting applications: 15.11.2017

Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Others
Announced on:
21.09.2017

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych, Konfederacja Szwajcarska będzie przyznawać zagranicznym badaczom i artystom stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

Do zdobycia są również stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej na rok akademicki 2018-2019 (rozpoczęcie studiów we wrześniu 2018 r.) dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych(ESKAS).

Wnioski wraz z załącznikami (w trzech kompletach) należy składać do dnia 15 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze można znaleźć na stronie federacji Szwajcarskiej.

Dalsze informacje na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii dostępne są na stronie internetowej: www.swissuniversities.ch

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.