Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 03.02.2017
Deadline for submitting applications: 31.03.2017

MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców

Target groups:
Independent academics
Announced on:
2.02.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się naukowcy do 35 roku życia, którzy nie byli jego laureatami w poprzednich edycjach, zatrudnieni w ramach umowy o pracę w polskich jednostkach naukowych.

Stypendia stanowią nagrodę za osiągnięcia badawcze, ocenie podlegają m.in.: 

  1. osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku - publikacje, monografie, udział
    w realizacji projektów badawczych,
  2. znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej
    i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium,
  3. udział kandydata  w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych,
  4. nagrody, wyróżnienia, które otrzymał kandydat.

Warunkiem otrzymania stypendium jest kontynuowanie pracy naukowej w okresie finansowania. Stypendia mogą być przyznane maksymalnie na 3 lata.

Kwota stypendium na 2017 rok wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. w systemie OSF.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.