Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 16.02.2017
Data wydarzenia: 25.10.2017 - 26.10.2017

Biblia oświeconych

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
 
B I B L I A    O Ś W I E C O N Y C H
 
która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–26 października 2017 roku.
 
Biblia – Księga Święta, dla wiernych natchniona przez Boga – zajmuje miejsce wyjątkowe w kulturze świata, stanowiąc równocześnie jeden z głównych filarów kultury i cywilizacji europejskiej. Należy do tych dzieł literackich, które nieustająco wzbudzają zainteresowanie. Tematy, opowieści, motywy, wątki biblijne na przestrzeni wieków znajdowały i nadal znajdują odzwierciedlenie w literaturze i sztuce wielu narodów. Na zasadach etycznych zawartych w Biblii budowano wizje społeczeństwa, a także kreślono ideał człowieka jako jednostki i jako członka wspólnoty. Przez wieki  była  najwyższym autorytetem i  źródłem mądrości. Rozwój nowej wiedzy, który przyniosło stulecie XVII a następnie oświecenie, wzmocnił ufność w niezależną siłę ludzkiego rozumu oraz w skuteczność konstruowanych racjonalnych modeli myślowych pozwalających uporządkować, zrozumieć i opisać świat, siebie samego a nawet tajemnice wykraczające poza otaczającą człowieka rzeczywistość, w tym sprawczą przyczynę świata. Myśl oświecenia nie była wszakże jednolita, wędrowała w czasie i przestrzeni, budując odrębności lokalne. Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym dotychczas zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł.  Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.  
 
Obrady będą się toczyć wokół następujących, zaproponowanych przez Organizatorów zagadnień, co nie wyklucza innych tematów, bliskich Badaczom:
 
▫  Biblia jako źródło inspiracji artystycznych  ▫ Biblia w świadomości literackiej epoki ▫ Biblia i filozofia ▫ Biblia i nauka ▫ Biblia i edukacja   ▫ Biblia i wolnomyślicielstwo ▫ Oświeceniowe lektury Biblii ▫ Oświeceni wobec Biblii nieoświeconych
 
▫ Nowa hermeneutyka biblijna ▫ Biblia w ewangelizacyjnej działalności Kościołów ▫ Biblia a dążenia do modernizacji kultury religijnej ▫ Biblia i modlitwa
 
▫ Aktualizacja tekstów biblijnych ▫ Desakralizacja Świętego Tekstu ▫ Podróże z Biblią   

Na zgłoszenie tematu planowanego wystąpienia wraz z półstronicowym uściśleniem jego tematyki i zakresu czekamy do 31 marca 2017 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Organizatorzy nie przewidują  opłaty konferencyjnej, nie pokrywają kosztów podróży i pobytu, gwarantują natomiast skromny poczęstunek.

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego o charakterze monografii zbiorowej.  Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres Pracowni Literatury Oświecenia: oswiecenie.ibl@wp.pl.              

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz       

Dr Magdalena Ślusarska

Warszawa,  24 stycznia 2017 roku.

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
31.03.2017 21:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.