Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 18.03.2016
Data wydarzenia: 16.05.2016 - 18.05.2016

Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku / Konferencja studencko-doktorancka

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Pobierowo
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję "Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku"

Celem konferencji jest prezentacja kwestii związanych z problematyką szeroko pojętej ciemnej strony człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku. Naszą intencją jest ukazanie tego, co ówcześnie stanowiło mroczną, wypartą z oficjalnej przestrzeni sferę działań oraz egzystencji człowieka. Zajmować nas będzie odkrywanie tego, co ciemne w ludzkiej naturze. Przedstawione powyżej problemy chcemy ująć możliwie szeroko, z tego też powodu nie zamierzamy zamykać się w żadnej ze ściśle wydzielonych dyscyplin, a nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Proponowane zagadnienia:

- biografistyka - ujawniające się w biografiach i autobiografiach kreacje mrocznej strony jednostkowej egzystencji;
- sztuka - obecne w literaturze i sztukach plastycznych kreacje mrocznej strony świata i człowieka, ciemna strona jaźni ludzkiej oddana w piśmiennictwie XIX wieku, bohaterowie literaccy ją reprezentujący, ich charakterystyka i sposób przedstawienia;
- medycyna - badania medyczne prowadzone nad ludzką jaźnią i odkrywające jej ciemne strony, medykalizacja dyskursu o ludzkiej osobowości, badania prowadzone ówcześnie nad melancholią, histerią i chorobami psychicznymi, domy dla obłąkanych, dwuznaczny sposób postrzegania szaleńców w XIX wieku, ich wizerunki w różnorakich ówczesnych tekstach kultury;
- duchowość - badania nad duchową stroną człowieka i świata, rodzące się w XIX wieku zainteresowanie tym, co niezwykłe, próby racjonalizacji i naukowego poznania niematerialnej strony rzeczywistości, zainteresowanie spirytyzmem, okultyzmem, demonologią, magnetyzmem, mesmeryzmem;
- przestępczość - badanie przestępczości jako zjawiska społecznego, a także psychicznego fenomenu, poddanie analizie psychiki zbrodniarza, pytanie, co wpływa na to, że człowiek "schodzi na złą drogę", etyczny wymiar zbrodni, a także - w wielu wypadkach - jej częsta niejednoznaczność moralna, problematyka romantycznej zbrodni patriotycznej;
- wynaturzenia ciała - XIX-wieczny sposób podejścia do ciała pozanormatywnego, badanie fenomenu monstrów, odbiór i ich postrzeganie społeczne, wizerunki oraz sposoby kreacji monstrów w literaturze i sztuce XIX wieku;
- fizjonomika, patognomika, frenologia - rozwijane w XIX wieku nauki zajmujące się odczytywaniem cech psychicznych człowieka na podstawie analizy budowy jego ciała, rysów twarzy, itp., pytania o wygląd zbrodniarza i bohatera, przenikanie rezultatów badań tychże nauk na grunt literatury i sztuki, społeczne konsekwencje przyjęcia założeń powyższych nauk;
- długie trwanie - trwanie i rozwój XIX-wiecznych motywów w literaturze i kulturze XX i XXI wieku; np. ślady XIX-wiecznego myślenia w medycynie, rozwój zapoczątkowanych w XIX wieku badań spirytystycznych, filmowe i teatralne wcielenia bohaterów romantycznych oraz inspirowanych romantyzmem.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Adres konferencji: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 250 zł i pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników konferencji. Adres konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom po przyjęciu abstraktu.

e-mail: konferencja.ciemnastrona@gmail.com

Zobacz także

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

07.06.2016

Młody wiek XIX?

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Młody wiek XIX?   Wolność, równość, braterstwo – to hasło otwiera i definiuje tak odmienny od wcześniejszych wiek XIX. Młodość, miłość, szaleństwo – czy nie tak mogłaby brzmieć podobna triada złożona z obiegowych haseł potocznie kojarzonych z kształtującym się od początku XIX wieku romantyzmem? Jak każde uproszczenie może ona śmieszyć, wydaje się jednak, że powinna też skłaniać do refleksji na temat funkcjonujących powszechnie schematów interpretacyjnych. Dyskusję na ich temat chcemy zacząć od rewizji kategorii młodości – traktowanej w odniesieniu do romantyzmu jak aksjomat, aprzecież wcale nie tak oczywistej. Nasze rozważania pragniemy rozszerzyć także na pozytywizm i Młodą Polskę, czyli tradycyjnie wyodrębniane epoki składające się wraz z romantyzmem na dziewiętnastowieczną formację kulturową. Romantyzm, rozumiany według stworzonej przez Stanisława Brzozowskiego formuły „buntu kwiatu przeciwko korzeniom”, łatwo utożsamić z twórcami młodymi, bezkompromisowymi i pełnymi zapału w walce ze skostniałymi wzorcami kultury starców. Dość wspomnieć o Mickiewiczowskiej Odzie do młodości i jej żywiołowym zawołaniu: „Młodości! dodaj mi skrzydła!”. Jak jednak wobec tego rozumieć bohatera Spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de Musset, a dla którego młodość jest „główną przeszkodą do wyleczenia”, przyczyną największych cierpień? Jak się rozprawić ze stereotypem wiecznie starych pozytywistów? Jak postrzegać młodość Młodej Polski z jej findesieclowymi hasłami i atmosferą krańcowości? Wreszcie: jak opisać dramatyczny rozdźwięk między wiekiem biologicznym a wiekiem odczuwanym tak wyraźnie dostrzegalny u młodopolskich dekadentów, a przecież charakterystyczny też dla wcześniejszych pokoleń XIX wieku?  

14.07.2017

Długie życie Jane Austen

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW zaprasza do udziału w konferencji pt. Długie życie Jane Austen (Warszawa, 4-5.12.2017).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.