Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.05.2016 - 18.05.2016
Added on: 18.03.2016

Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku / Konferencja studencko-doktorancka

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję "Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku"

Celem konferencji jest prezentacja kwestii związanych z problematyką szeroko pojętej ciemnej strony człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku. Naszą intencją jest ukazanie tego, co ówcześnie stanowiło mroczną, wypartą z oficjalnej przestrzeni sferę działań oraz egzystencji człowieka. Zajmować nas będzie odkrywanie tego, co ciemne w ludzkiej naturze. Przedstawione powyżej problemy chcemy ująć możliwie szeroko, z tego też powodu nie zamierzamy zamykać się w żadnej ze ściśle wydzielonych dyscyplin, a nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Proponowane zagadnienia:

- biografistyka - ujawniające się w biografiach i autobiografiach kreacje mrocznej strony jednostkowej egzystencji;
- sztuka - obecne w literaturze i sztukach plastycznych kreacje mrocznej strony świata i człowieka, ciemna strona jaźni ludzkiej oddana w piśmiennictwie XIX wieku, bohaterowie literaccy ją reprezentujący, ich charakterystyka i sposób przedstawienia;
- medycyna - badania medyczne prowadzone nad ludzką jaźnią i odkrywające jej ciemne strony, medykalizacja dyskursu o ludzkiej osobowości, badania prowadzone ówcześnie nad melancholią, histerią i chorobami psychicznymi, domy dla obłąkanych, dwuznaczny sposób postrzegania szaleńców w XIX wieku, ich wizerunki w różnorakich ówczesnych tekstach kultury;
- duchowość - badania nad duchową stroną człowieka i świata, rodzące się w XIX wieku zainteresowanie tym, co niezwykłe, próby racjonalizacji i naukowego poznania niematerialnej strony rzeczywistości, zainteresowanie spirytyzmem, okultyzmem, demonologią, magnetyzmem, mesmeryzmem;
- przestępczość - badanie przestępczości jako zjawiska społecznego, a także psychicznego fenomenu, poddanie analizie psychiki zbrodniarza, pytanie, co wpływa na to, że człowiek "schodzi na złą drogę", etyczny wymiar zbrodni, a także - w wielu wypadkach - jej częsta niejednoznaczność moralna, problematyka romantycznej zbrodni patriotycznej;
- wynaturzenia ciała - XIX-wieczny sposób podejścia do ciała pozanormatywnego, badanie fenomenu monstrów, odbiór i ich postrzeganie społeczne, wizerunki oraz sposoby kreacji monstrów w literaturze i sztuce XIX wieku;
- fizjonomika, patognomika, frenologia - rozwijane w XIX wieku nauki zajmujące się odczytywaniem cech psychicznych człowieka na podstawie analizy budowy jego ciała, rysów twarzy, itp., pytania o wygląd zbrodniarza i bohatera, przenikanie rezultatów badań tychże nauk na grunt literatury i sztuki, społeczne konsekwencje przyjęcia założeń powyższych nauk;
- długie trwanie - trwanie i rozwój XIX-wiecznych motywów w literaturze i kulturze XX i XXI wieku; np. ślady XIX-wiecznego myślenia w medycynie, rozwój zapoczątkowanych w XIX wieku badań spirytystycznych, filmowe i teatralne wcielenia bohaterów romantycznych oraz inspirowanych romantyzmem.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Adres konferencji: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 250 zł i pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników konferencji. Adres konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom po przyjęciu abstraktu.

e-mail: konferencja.ciemnastrona@gmail.com

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.