Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.09.2016 - 17.09.2016
Added on: 08.09.2016

III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku

Type of the event:
Congress
City or town:
Poznań
Target groups:
Independent academics

W dniach 15-17 września w Poznaniu odbędzie się III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku.

Organizowane co pięć lat Kongresy Badaczy Osiemnastego Wieku są najważniejszym w Polsce forum naukowej dyskusji o epoce oświecenia. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Instytut Filologii Polskiej) oraz Wydział Historyczny UAM (Instytut Historii), przy współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Udział w Kongresie weźmie ponad 130 badaczy polskich i zagranicznych: literaturoznawców, teatrologów, muzykologów, historyków sztuki, historyków filozofii, historyków dziejów politycznych i myśli politycznej, socjologów, demografów.

 

Temat Kongresu, którzy brzmi „Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie”, jest zachętą do refleksji nad oświeceniem jako dynamicznym, wielonurtowym procesem przeobrażeń, dokonujących się w XVIII wieku oraz pierwszych dekadach XIX stulecia. Ponadto tak sformułowana tematyka otwiera perspektywę spojrzenia na zmianę w samych badaniach nad oświeceniem: skłania do refleksji nad przemianami, jakie dokonały się w obrazie epoki na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Ambicją Kongresu będzie więc zarówno próba uchwycenia specyfiki oświecenia w diachronicznej – a więc stricte historycznej – perspektywie, jak i podsumowanie stanu badań nad epoką, rozważenie tego, jak zmieniły się i zmieniają ich horyzonty, metody i dokonania, a także rozpoznanie zadań i perspektyw rozwoju, jakie otwierają się przed nimi w przyszłości.

Kongres objęty jest Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora UAM.

Kontakt mailowy na adres: kongres2016@o2.pl 

Szczegółowy program kongresu dostępny z załączniku

Information

Added on:
8 September 2016; 11:40 (Barbara Łukaszewska)
Edited on:
8 September 2016; 22:03 (Sylwia Pikula)

See also

12.11.2015

Kongres Historyków Języka: Językoznawstwo historyczne – w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Kongres Historyków Języka, który odbędzie się w dniach 13–15 kwietnia 2016 roku pod hasłem "Językoznawstwo historyczne ‒ w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości".

15.02.2017

Oświecenie "nieoświecone". Człowiek, natura i magia

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych.

01.08.2016

Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

25 listopada w  Warszawie  odbędzie się "Uroczysty Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy".

16.02.2017

Biblia oświeconych

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej   B I B L I A    O Ś W I E C O N Y C H   która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–26 października 2017 roku.   Biblia – Księga Święta, dla wiernych natchniona przez Boga – zajmuje miejsce wyjątkowe w kulturze świata, stanowiąc równocześnie jeden z głównych filarów kultury i cywilizacji europejskiej. Należy do tych dzieł literackich, które nieustająco wzbudzają zainteresowanie. Tematy, opowieści, motywy, wątki biblijne na przestrzeni wieków znajdowały i nadal znajdują odzwierciedlenie w literaturze i sztuce wielu narodów. Na zasadach etycznych zawartych w Biblii budowano wizje społeczeństwa, a także kreślono ideał człowieka jako jednostki i jako członka wspólnoty. Przez wieki  była  najwyższym autorytetem i  źródłem mądrości. Rozwój nowej wiedzy, który przyniosło stulecie XVII a następnie oświecenie, wzmocnił ufność w niezależną siłę ludzkiego rozumu oraz w skuteczność konstruowanych racjonalnych modeli myślowych pozwalających uporządkować, zrozumieć i opisać świat, siebie samego a nawet tajemnice wykraczające poza otaczającą człowieka rzeczywistość, w tym sprawczą przyczynę świata. Myśl oświecenia nie była wszakże jednolita, wędrowała w czasie i przestrzeni, budując odrębności lokalne. Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym dotychczas zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł.  Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.     Obrady będą się toczyć wokół następujących, zaproponowanych przez Organizatorów zagadnień, co nie wyklucza innych tematów, bliskich Badaczom:   ▫  Biblia jako źródło inspiracji artystycznych  ▫ Biblia w świadomości literackiej epoki ▫ Biblia i filozofia ▫ Biblia i nauka ▫ Biblia i edukacja   ▫ Biblia i wolnomyślicielstwo ▫ Oświeceniowe lektury Biblii ▫ Oświeceni wobec Biblii nieoświeconych   ▫ Nowa hermeneutyka biblijna ▫ Biblia w ewangelizacyjnej działalności Kościołów ▫ Biblia a dążenia do modernizacji kultury religijnej ▫ Biblia i modlitwa   ▫ Aktualizacja tekstów biblijnych ▫ Desakralizacja Świętego Tekstu ▫ Podróże z Biblią   

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.