Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.11.2017 - 29.11.2017
Added on: 15.02.2017

Oświecenie "nieoświecone". Człowiek, natura i magia

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych.

Celem konferencji CZŁOWIEK, NATURA, MAGIA jest zweryfikowanie pojawiających się w obiegowych opiniach, a nawet pracach naukowych, stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu.

Proponowane tematy dyskusji to:

 • wiedza tajemna jako dziedzictwo kultury europejskiej,
 • magia a religia, magia a Kościół katolicki,
 • magia a nauka,
 • przejawy myślenia magicznego, magia ludowa,
 • wiara w zjawiska nadprzyrodzone; czary i cuda mniemane,
 • zainteresowanie astrologią,
 • zabobon i praktyki zabobonne,
 • literacki obraz magii i czarów: w kręgu motywów,
 • postaci i rekwizytów,
 • „nieoświecone” książki i czytelnicy, kalendarze i prognostyki,
 • wyobraźnia i ikonografia magiczna,
 • inne zagadnienia, związane z tematyką konferencji.

Proponowany cykl konferencji OŚWIECENIE „NIEOŚWIECONE” ma służyć refleksji nad interesującymi i trudnymi relacjami między Oświeceniem a zjawiskami i postawami, postrzeganymi dawniej lub współcześnie jako „nieoświecone”.

W latach 2017-2019 organizatorzy planują trzy spotkania:

 • 2017 – Oświecenie “nieoświecone”. Człowiek, natura i magia,
 • 2018 – Oświecenie “nieoświecone” . Tradycja, tożsamość i inność,
 • 2019 – Oświecenie “nieoświecone”. Poza normą i modą.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com do końca marca 2017 roku.

Potwierdzenie przyjęcia tematu otrzymają Państwo do końca kwietnia 2017 roku.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmie:

 • udział w uroczystej kolacji,
 • 2 obiady,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • materiały konferencyjne,
 • 1 nocleg.

Organizatorzy:
Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK,
Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2017 17:30
Added on:
15 February 2017; 21:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 February 2017; 20:31 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.