Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.01.2016
Added on: 23.02.2016

Jubileusz prof. dr hab. Barbary Wolskiej

Type of the event:
Award of the distinction
City or town:
Łódź

27 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące obchody jubileuszu 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Barbary Wolskiej.

Gościem spotkania była wybitna badaczka literatury polskiego oświecenia dr hab. Bożena Mazurek z Uniwersytetu Śląskiego.

Jubilatka otrzymała zadedykowaną Jej w uznaniu za całokształt dorobku naukowego dwutomową publikację Czytanie Naruszewicza, która ukazała się jako tom 3. i 4. w serii „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” Instytutu Badań Literackich PAN.

Projekt ten jest owocem wieloletniego projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki — Naruszewicz — Trembecki — Karpiński”, którym kieruje dr hab. Bożena Mazurek. Profesor Barbara Wolska jest (wraz z prof. dr hab. Teresą Kostkiewiczową) kierownikiem Zespołu „Czytanie Naruszewicza”.

Dzięki utrzymaniu tajemnicy do ostatniego momentu możliwe było autentyczne zaskoczenie wzruszonej Pani Profesor, gdy wraz z kwiatami i listem okolicznościowym otrzymała tomy zawierające zwięzłą formułę ofiarowania: Profesor Barbarze Wolskiej Autorzy.

To piękny gest środowiska naukowego, aby badania i osiągnięcia, które inspirowane były działaniem Pani Profesor Barbary Wolskiej w upowszechnianiu, przybliżaniu życia i dzieł oświeceniowego poety, zadedykować właśnie Jej w podziękowaniu.

 

Information

Added on:
23 February 2016; 15:17 (Katarzyna Burska)
Edited on:
23 February 2016; 15:17 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.